Menü Bezárás

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok:

Adat:

Információ
1.A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Adatvédelmi szabályzat
PTK. 2013.évi 5.törvény
Közhasznúsítási törvény  2011. évi 175. törvény,

Alapító okirat 2020. 
Alapító okirat 2021.
Alapító okirat 2022.
Alapító okirat 2023.

SZMSZ

2.A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezményekTemetői üzemeltetési díjak (link)
Temetői üzemeltetői díjak (pdf)
Temetői díjak 2. sz. nyomtatvány (pdf)
Temetői díjak 3. sz. nyomtatvány (pdf)
3.A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai ( név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Temető :  Sírhely nyilvántartása név+lakcím szerint, elhalálozás éve szerint,sírhely helye szerint

Közzétételi Szabályzat

4.A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Papír alapon terjesztve, bruttó ár: 350 Ft/db

Földvári Hírlap

5.A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények 
6.A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásukDagonya Étterem pályázat ajánlatok
7.A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

ÁSZ jelentés 2018,
ÁSZ jelentés 2023.

Saldo Zrt Ellenőrzési Jelentés 2020
Saldo Zrt. Ellenőrzési Jelentés 2022.

Adózónál lefolytatott támogató eljárás /NAV/ (2023)

8.A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Adatvédelmi szabályzat szerint

Adatvédelmi tisztviselő:

Felelős neve:     Borbély István

Elérhetősége:    adatvedelem@compnet.hu

Közzétételi Szabályzat

9.A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Statisztika5 (2019) beruházásstatisztika
Statisztika7 (2019) teljesítménystatisztika
Statisztika6 (2020) teljesítménystatisztika  
Statisztik8 (2022) teljesítménystatisztika
Statisztika9 (2022) beruházásstatisztika
Statisztika (2023) beruházásstatisztika

10.A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Negyedéves Munkaerő Jelentés (2020 I. n.év)

Munkaerőköltség-felvétel (2019)
Munkaerőköltség-felvétel (2022)

Éves Munkaügyi Jelentés (2019)

Munkaügyi jelentés / 2023/4. negyedév

11.A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Adatvédelmi szabályzat szerint

Közzétételi Szabályzat