Menü Bezárás

Szervezeti, személyzeti adatok

 AdatInformáció
1.A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon – és telefaxszáma, elektronikus levélcíme,honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei, valamint foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó adatai:

Ollé László
06-56/407-160
06-56/570-645
email: tiszafoldvarkht@t-online.hu Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 800-1200 és 1230-1500
Kedd: 800 -1200
Szerda: 800 – 1200 és 1230 -1500
Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás!
Péntek: 8
00 – 1200Ollé László az ügyvezetői feladatokat munka jogviszony keretében látja el.Havi munkabére: 527.520 Forint

Rá irányadó végkielégítés összege: hat havi távolléti díj összegnek megfelelő díjazás.

Rá irányadó felmondási idő időtartama: 90 nap.

Versenytilalmi megállapodás megkötésére nem került sor.

Az ügyvezető a munkadíjon felül egyéb járandóságban nem részesül. Jogviszonya megszűnése esetén a végkielégítésen kívül más pénzbeli juttatásra nem jogosult.

Alapító okirat 2020.év

2.A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladataiSZMSZ
3.A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)Ollé László
06-56/407-160
06-56/570-645
email: tiszafoldvarkht@t-online.hu Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 800-1200 és 1230-1500
Kedd: 800 -1200
Szerda: 800 – 1200 és 1230 -1500
Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás!
Péntek: 8
00 – 1200
4.A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma,elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rendOllé László
06-56/407-160
06-56/570-645
email: tiszafoldvarkht@t-online.hu Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 800-1200 és 1230-1500
Kedd: 800 -1200
Szerda: 800 – 1200 és 1230 -1500
Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás!
Péntek: 8
00 – 1200
5.A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és a kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neveldvári Hírlap

6.

7.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Felügyelő Bizottság tagjait érintő adatok:

Szolnoki Törvényszék
5000 Szolnok, Kossuth út 1.

A Felügyelő Bizottság tagjai név szerint felsorolva:
– Hegedűs Ferencné, elnök
– Fehérné Balogh Tímea, tag
– Magyar Mihály, tag

Végzés

Tiszteletdíj összege az elnök esetén évi bruttó 400.000 forint, tagok esetén évi bruttó 300.000 forint.

Megbízási díjon felül egyéb járandóságban nem részesülnek. Jogviszonyuk megszűnése esetén pénzbeli juttatásra nem jogosultak.