Menü Bezárás

Szervezeti, személyzeti adatok

 I. Szervezeti, személyzeti adatok:

Adat:
Információ
1.A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon – és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

Szervezet neve: Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft
Székhelye: 5430 Tiszaföldvár Rákóczi út 2-4.
Postai címe: ua.
Telefon: 06-56/470-160 ; 06-56/570-645

email: tiszafoldvarkht@t-online.hu

Honlap:   www.tfnonprofit.hu

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő: 800-1200 és 1230-1500
Kedd: 800 -1200
Szerda: 800 – 1200 és 1230 -1500
Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás!
Péntek: 800 – 1200 

2.A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai:SZMSZ
3.A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme):

Béki József ügyvezető
06-56/470-160 ; 06-56/570-645

email: tiszafoldvarkht@t-online.hu Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 800-1200 és 1230-1500
Kedd: 800 -1200
Szerda: 800 – 1200 és 1230 -1500
Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás!
Péntek: 800 – 1200

4.A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma,elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend:Béki József ügyvezető
06-56/470-160 ; 06-56/570-645
email: tiszafoldvarkht@t-online.hu Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 800-1200 és 1230-1500
Kedd: 800 -1200
Szerda: 800 – 1200 és 1230 -1500
Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás!
Péntek: 800 – 1200
5.A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és a kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve:ldvári Hírlap

6.

 

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai:

 

Szolnoki Törvényszék
5000 Szolnok, Kossuth út 1.

A Felügyelő Bizottság tagjai név szerint felsorolva:
– Hegedűs Ferencné, elnök
– Fehérné Balogh Tímea, tag
– Magyar Mihály, tag

Végzés

 

Béki József